ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: +662 690 2416

ชุดสังฆทานที่ดีควรมีอะไรบ้าง


 

ชุดสังฆทานคืออะไร 

        การถวายสังฆทาน เป็นการทำบุญที่คนไทยเชื่อกันว่าเป็นการทำทานที่ได้บุญมาก สังฆทาน คือ ทานที่ตั้งใจถวายแก่พระสงฆ์โดยไม่เจาะจงรูปใดรูปหนึ่ง โดยถวายของที่มีประโยชน์ต่อชีวิตสมถะของพระภิกษุสงฆ์ตามกำลังศรัทธาแสดงถึงความตั้งใจและศรัทธาอันเป็นสาธารณะคือความหมายของคำว่าสังฆทาน

        เนื่องจากในยุคปัจจุบันเป็นยุคของการเร่งรีบหรือหลายท่านอาจมีเวลาน้อยจึงมี ชุดสังฆทาน สำเร็จรูปโดยที่ไม่ต้องไปหาซื้อของแต่ละชิ้นมาทำเอง ไม่ว่าจะเป็นชุดสังฆทานแก้กรรม ชุดสังฆทานโอสถทิพย์ สังฆทานชะลอม ชุดสังฆทานเจ้าสัว ชุดสังฆทานเซ็งลี้ฮ้อ ชุดสังฆทาน-ทรัพย์แสนล้าน ที่มีราคาถูก คุณภาพดี มีให้เลือกหลากหลายตามความต้องการ โดยบริษัท เต่ามังกร (ประเทศไทย) จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายชุดสังฆทานถวายพระสงฆ์ งานบุญ งานพิธี งานมงคล แก้กรรม ชุดสังฆทานคุณภาพดี ราคาประหยัด

ผู้ที่ถวายสังฆทานจะได้ทาน 3 ประการ ดังนี้

1. ช่วยลดความตระหนี่ของผู้ถวาย ฝึกเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน
2. ช่วยลดความโกรธ ฝึกรู้จักการให้อภัย
3. การถวายหนังสือแด่พระสงฆ์เมื่อท่านนำไปอ่านแล้วเกิดความรู้ ถือเป็นทานที่เกิดจากการให้ธรรมะ

ชุดสังฆทานควรหลักๆมีอะไรบ้าง?

1. อาหาร และ เครื่องดื่ม
2. ยารักษาโรค
3. เครื่องนุ่งห่ม จีวร
4. เครื่องอุปโภค

ขั้นตอนถวายสังฆทานทุกคนสามารถทำได้ ดังนี้

1. บูชาพระรัตนตรัย

จุดธูป 3 ดอก เทียน 2 เล่ม (*ด้านซ้ายและขวาของ พระพุทธรูป)

กล่าวคำบูชาพระ 

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวังตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมังนะมะสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ (กราบ)

คำกล่าวอาราธนาศีล

มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะทุติยัมปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะตะติยัมปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

*หลังจากนั้นพระจะให้ศีล ให้พนมมือกล่าวรับศีลจากพระ รับศีลจบแล้วให้ตั้งนะโม 3 จบ เพื่อเป็นการเคารพต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า* 

บทนะโมตัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)

2. กล่าวคำถวายสังฆทาน

อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุ สังโฆอิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

คำแปลถวายสังฆทาน

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์โปรดรับภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ เมื่อกล่าวคำถวายเสร็จแล้ว ให้ทุกคนกล่าวพร้อมกันว่า “สาธุ”

ชุดสังฆทาน

3. ประเคนทานวัตถุแด่พระภิกษุสงฆ์

โดยหลังจากประเคนถวายพระภิกษุสงฆ์แล้ว เมื่อพระสงฆ์ผู้นำสวดอนุโมทนาด้วยบทยะถา วาริวะหา ให้ผู้ถวายสังฑทานเริ่มกรวดน้ำ

คำกล่าวกรวดน้ำ

ยะถา วาริวะหา ปูรา ปะริปูเรนติ สาคะรัง เอวะเมวะ อิโต ทินนัง เปตานัง อุปะกัปปะติ อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา จันโท ปัณณะระโส ยะถา มะนิโชติระโส ยะถา

*หากถึงบทที่พระสงฆ์สวดถึง “มณีโชติรโส ยะถา” ให้หยุดทำการกรวดน้ำ แล้วพนมมือรับพรจากพระต่อไปจนจบ*

บทสวดรับพรพร้อมกัน

สัพพีติโย วิวัชชันตุ สัพพะโรโค วินัสสะตุ
มา เต ภะวัตวันตะราโย สุขี ทีฆายุโก ภะวะ
สัพพีติโย วิวัชชันตุ สัพพะโรโค วินัสสะตุ
มา เต ภะวัตวันตะราโย สุขี ทีฆายุโก ภะวะ
สัพพีติโย วิวัชชันตุ สัพพะโรโค วินัสสะตุ
มา เต ภะวัตวันตะราโย สุขี ทีฆายุโก ภะวะ
อะภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน
จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง

*หลังจบบทสวดให้นำน้ำที่กรวดแล้ว ไปเทลงดินที่ใต้ต้นไม้ เพื่อให้พระแม่ธรณีเป็นพยาน รับรู้ในการอุทิศส่วนบุญ

        ดังนั้นชาวพุทธท่านใดที่กำลังมองหาร้านจำหน่ายเครื่องสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกชนิด บริษัท เต่ามังกร (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จำหน่ายเครื่องสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบครบวงจร เช่น ธูปหอม เทียนหอม กำยานอินเดีย เทียนหอมลายดอกไม้ เทียนแผ่นสีเหลือง ขายส่งธูปเทียน จำหน่ายสังฆทาน ชุดอุปสมบท เครื่องสังฆภัณฑ์ทุกชนิด

  

ชุดสังฆทานแก้กรรม

ชุดสังฆทานแก้กรรม

 

ชุดสังฆทานโอสถทิพย์
ชุดสังฆทานโอสถทิพย์


สังฆทานชะลอม

 

ชุดสังฆทานเจ้าสัว


ชุดสังฆทานเซ็งลี้ฮ้อ

 

ชุดสังฆทาน-ทรัพย์แสนล้าน

สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท เต่ามังกร (ประเทศไทย) จำกัด
https://wangsengming.brandexdirectory.com
www.wangsengming.com
www.taomungkorn.com

------------------------------------------------------------------------------------------
บทความที่เกี่ยวข้อง
มาทำความรู้จัก บริษัท เต่ามังกร (ประเทศไทย) จำกัด 
ธูปหอมและกำยานอินเดีย มีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร 
ถวายชุดสังฆทานตามวันเกิด